Fönsterputs-logo

Vänligen välj Privat eller Företag

Villkor för abonnemangsputs

Följnade villkor gäller vid tecknande av fönsterputsabonnemang hos Ultraputs.

 • Ultraputs AB utför utvändig fönsterputs i enlighet med vårt abonnemangsavtal 6 gånger om året enligt Ultraputs putsschema. Ultraputs AB schemalägger alla putstillfällen. För att uppnå bästa logistik och förutsättningar för att utföra arbetet förbehåller vi oss rätten att göra förändringar i schemaläggningen.
 • Vid första putstillfället gör putsarna på plats en bedömning av antal fönster och placering och möjliga tilläggstjänster som kunden kan välja. Priset kommuniceras därpå till kund via mejl. I samma mejl kommuniceras även priser för de eventuella tillägg som är gällande för kundens fastighet och dess fönster.
 • Efter utförd putsning meddelas kund om levererad tjänst via faktura/lapp i brevlådan.
 • Som kund samtycker du till att vi behandlar och lagrar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL).
 • Fakturering sker i samband med utförd putsning. Fakturan skickas till kund via e-post. Önskas pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift på 25kr/per faktura.
 • Betalningsvillkoren är 20 dagar, om inget annat avtalats.
 • Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta.
 • Kunden kan avboka en putsning per år. Avbokas putsningen senare än en vecka innan påbörjad putsperiod utför Ultraputs AB tjänsten som debiteras enligt avtal.
 • Regn och snö gör inte dina fönster smutsiga och vi brukar putsa i ur och skur. Vid svåra väderförhållanden förebehåller vi oss dock rätten att senarelägga ett putstillfälle. Kunden har inte har rätt att avboka en putsning på grund av väderförhållande.
 • Uppsägningen av abonnemanget kan ske på kundens begäran, dock senast en vecka före nästa putstillfälle.
 • Ultraputs AB administrerar RUT-avdraget. Ett preliminärt avdrag för skattereduktion görs på fakturan som redovisas för Skatteverket. Kunden är betalningsansvarig för hela fakturan i det fall Skatteverket inte beviljar skattereduktion. För mer information se www.skatteverket.se.
 • Har kunden fönster som kräver speciell behandling, ytbehandlade fönster som t.ex. självrengörande fönster, åligger det kunden att meddela Ultraputs AB om detta. Ultraputs AB avsäger sig allt ansvar för skador som kan komma att uppstå på fönster som kräver speciell behandling som vi ej har fått kännedom om.
 • Kunden förbinder sig att underrätta Ultraputs AB om tillbyggnad eller andra förändringar som kan påverka tillgänglighet till fönster eller utförandet av fönsterputsen.
 • Kunden kan boka extra beställningar i form av 4-sid/2-sid fönsterputs genom Ultraputs AB:s kundtjänst till rabatterat pris.
 • I samband med fönsterputs av- och påmonteras avtagbara spröjsar. Ultraputs ansvarar ej för det slitage som normalt sker i samband med av- och påmontering av spröjs. Vi ser gärna att kunden själv hanterar extra känsliga spröjs eller spröjsfästen alternativt meddelar Ultraputs AB om detta innan fönsterputsning sker.
 • Fönster i takkupa putsas om det inte innebär risk för arbetsmiljön. Ultraputs AB meddelar kund om fönster i kupa inte kan putsas. Takfönster ingår aldrig i abonnemang p.g.a. arbetsmiljöföreskrifter.
 • I abonnemanget ingår vanlig putsning av fönstren. Väldigt nersmutsade fönster eller fönster med färgstänk kräver en extra beställning av grovrengöring eller färgborttagning vilket debiteras extra.
 • Kunden meddelar Ultraputs AB om repigaeller i övrigt skadade fönster vid beställning av fönsterputs. Ultraputs AB har rätt till att avstå från att putsa fönster som upptäcks vara repiga och skadade.
 • Ultraputs AB arbetar aktivt med personalens arbetsmiljö för att personalen ska känna sig trygg och inte utsättas för onödiga faror. Personalen kan därför vid särskilda fall avsäga sig delar av arbetet där hen gjort en bedömning att hen utsätter sig själv för fara. Sådana fall kan förekomma exempelvis vid användning av stege på ojämnt eller halt underlag.
 • Ultraputs har ansvarsförsäkringsom täcker eventuella skador om olyckan mot förmodan skulle vara framme.
 • Kund som har port/grind eller liknande som behöver låsas upp måste meddela detta till Ultraputs. Avisering till kund sker vi SMS/mejl dagen innan fönsterputs. I det fall upplåsning ej har skett trots avisering putsas alla åtkomliga fönster mot full debitering.

 

 

Kontakta oss

ULTRAPUTS AB

Ultraputs erbjuder fönsterputsning till privatpersoner samt organisationer och företag. Vi utför även andra typer av fastighetsunderhåll på höga höjder.

Kontakt

Hör gärna av dig till oss med frågor. Vi finns tillgängliga för enstaka uppdrag samt erbjuder prisvärda abonnemang. Varmt välkommen!